top of page

Klub Najmłodszych Miłośników Książki powstał w kwietniu 2022 roku. Jego członkami są głównie uczniowie Szkoły Podstawowej w Rąpinie, którzy wykazują duże zainteresowanie literaturą dziecięcą. Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Celem naszych spotkań jest poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie, a także rozwijanie dziecięcej wrażliwości. Dlatego oprócz beletrystyki zajmujemy się literaturą popularno- naukową dla dzieci. Wybieramy książki, które niosą ze sobą jakieś ważne przesłanie i prowokują do twórczej dyskusji.

spotkanie najmłodszych miłośników klubu książki
spotkanie najmłodszych miłośników klubu książki w Rąpinie
bottom of page