top of page

Praca dla bibliotekarza Oddziału dla Dzieci i Młodzieży


Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.


Osoby zainteresowane pracą z czytelnikiem, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres :

Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku

ul. Kościuszki 11

66-530 DrezdenkoOD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

- posiadania dyplomu wyższej uczelni,

- znajomości literatury,

- biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- komunikatywności,

- kreatywności oraz pasji w działaniu,

- bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole,

- wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,

- umiejętności prowadzenia działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży.


DODATKOWYMI ATUTAMI KANDYDATA BĘDĄ:

-ukończone studia na jednym z kierunków: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, animacja kulturalna,

- doświadczenie pedagogiczne,

- doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem,

- umiejętność prowadzenia zajęć animacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, teatru, sztuki,

- umiejętność pracy w systemie MAK+.


OFERUJEMY:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- pełny wymiar czasu pracy,

- pracę w systemie dwuzmianowym: od 7:00 do 15:00 oraz od 10:00 do 18:00,

- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,


WYMAGANE DOKUMENTY:


- list motywacyjny

- szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku”.

- oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do: 15 września 2023 roku, przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2023 r.


162 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page